Ist Admission List Session 2019-20

<<  DOWNLOAD >>

B.A I Merit List General , OBC , SC & ST

 

B.Com – I Merit List General  B.Com I Merit List OBC , SC & ST

B.Com – I   Merit List – II

 

B.Sc. I Maths Merit List

 

B.Sc.- I BIO Merit List

 

BCA -I Merit List

 

DCA Merit List – I

 

DFA Tally Merit List – I

 

BAJMC-I Merit List – I 

BAJMC-I Merit List II